PROMOCJA! Darmowa wysyłka dla zmówień powyżej 200zł
ICON 0,00 

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO BEE VINTAGE

1. Dane osobowe użytkowników i Usługobiorców Sklepu przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 2. Administratorem danych osobowych użytkowników Sklepu jest Bee Vintage Sylwia Matuła- Sielicka, Kościuszki 131,37-632 Stary Dzików NIP 8133119112, REGON 380549243. 3. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, jednakże dla celów korzystania z usług w Sklepie wymagane jest podanie następujących danych: a. w celu zapisania się do Newslettera lub pobrania: adres e-mail, imię, nazwisko b. w celu dokonania zakupów w sklepie: adres e-mail, imię i nazwisko, pełną nazwę firmy (jeżeli posiada), adres firmy lub adres zamieszkania, numer NIP (jeżeli posiada). 4. Użytkownikom oraz usługobiorcom w każdej chwili przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Administrator Sklepu zastrzega sobie prawo reakcji na żądanie użytkownika do odpowiedzi w ciągu 72 godzin, które musi być zgłoszone w formie listu e-mail na adres beevintage1@gmail.com 5. Dane użytkowników i Usługobiorców będą przetwarzane przez administratora danych w celu prawidłowej realizacji Sklepu. Ponadto dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane w celach marketingowych. 6. Użytkownik, w każdej chwili może zrezygnować z uczestnictwa w Sklepie. W takim przypadku dane osobowe takiego Użytkownika zostaną usunięte lub poddane anonimizacji, chyba że dalsze przetwarzanie danych będzie uzasadnione przepisami prawa. 7. Sklep wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach związanych z administracją serwerami oraz dostarczenia spersonalizowanych usług i treści. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). 8. Sklep wykorzystuje pliki „cookies”. Cookies stanowią niewielkie pliki zapisywane na urządzeniu końcowym odbiorcy treści Sklepu, które są odczytywane przy łączeniu się z Sklepem z tego urządzenia końcowego. 9. W ramach Sklepu pliki cookies wykorzystywane są w szczególności do następujących celów: a. utrzymanie i zapisanie sesji użytkownika; b. umożliwienie zapisania się do Newslettera; c. umożliwienie nabycia produktów d. zapisanie informacji niezbędnych do poprawnego działania Sklepu; e. zapamiętanie wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy; f. przywrócenie sesji użytkownika; g. wykorzystanie narzędzia do komunikacji; h. integracja z portalami społecznościowymi. 10. Określone funkcje Sklepu a nawet cały Sklep lub określone usługi mogą nie działać prawidłowo w razie odrzucenia plików cookies. 11. Administrator danych może dokonywać zmian w niniejszej Polityce Prywatności w każdym czasie z uwagi na zmiany techniczne Sklepu, nowe funkcjonalności lub modyfikacje Sklepu. Zmiany niniejszej Polityki Prywatności nie mogą pozbawiać użytkowników praw nabytych i odnoszą one skutek na przyszłość, od daty wprowadzenia zmiany. Użytkownik, który nie będzie zgadzał się na zmiany Polityki Prywatności może w każdej chwili zaprzestać korzystania z Sklepu oraz jego usług. 12. Pojęciom pisanym wielką literą w niniejszej Polityce Prywatności przydaje się znaczenie, jakie zostało im nadane w Regulaminie Sklepu.

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

​Informujemy, że:

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Bee Vintage z siedzibą przy ul. Kościuszki 131, w Starym Dzikowie (kod pocztowy: 37-632) adres e-mail: beevintage1@gmail.com 2. Celem zbierania danych jest zakup przez Ciebie z oferowanych przez BEE VINTAGE towarów i usług, a także wykonania ciążących na BEE VINTAGE obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych. 3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania umowy, sprzedaży. 4. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie umowy, sprzedaży. 5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.